Вилоят ҳокими Э.О.Турдимовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллиги муносабати билан вилоятимиз аҳолисига байрам Т А Б Р И Г И

Шу кунларда барчамиз тинч ва фаровон ҳаё­тимизнинг муҳим кафолати ҳамда мус­таҳкам ҳуқуқий пойдевори бўлган Бош Қо­мусимиз — Ўзбекистон Республикаси Конс­титуцияси қабул қилинганлигининг йи­гирма тўрт йиллигини кўтаринки кай­фият, улкан ютуқлар билан қарши ол­моқ­дамиз.

Фурсатдан фойдаланиб, барча вилоя­ти­миз аҳлини муқаддас айём — Конс­ти­ту­ция­­миз қабул қилинганлигининг йигирма тўрт йиллиги билан чин қалбимдан сами­мий табриклайман.

Шуни алоҳида эътироф этмоқчиманки, жорий йилнинг 4 декабрь куни мамлака­ти­­мизда бўлиб ўтган Ўзбекистон Респуб­ли­каси Президенти сайлови юксак да­ра­жада, Конституциямизда белгилангани­дек, халқаро демократик тамойиллар асо­сида ташкил этилиб, ҳар бир сайловчи ўзи тан­лаган муносиб номзодига овоз берди.

Ушбу муҳим сиёсий жараёнда иштирок этган халқаро кузатувчилар, хорижий омма­­­­­вий ахборот воситалари вакиллари ҳам сайловнинг миллий қонунчилигимиз та­­лаблари асосида кўтаринки руҳда ўт­ган­­лигига ишонч ҳосил қилдилар, халқи­миз­­нинг жипслигига, бирдамлигига яна бир бор тан бердилар.

Бўлиб ўтган сайлов жараёнида рес­пуб­ли­камиз бўйича сайлаш ҳуқуқига эга бўл­ган сайловчиларнинг 87,7 фоизи иштирок этиб, уларнинг 88,6 фоизи якдиллик би­лан Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳа­ракати — Ўзбекистон Либерал-демок­ра­тик партиясидан кўрсатилган номзод Шавкат Миромонович Мирзиёевга овоз берди.

Вилоятимизда эса сайловда қатнашган 550 362 нафар сайловчининг 480 427 на­фари, яъни 89,5 фоизи Шавкат Мир­зиёев­­­га овоз берди.

Фурсатдан фойдаланиб, сайловнинг юқори савияда ўтганлиги ҳамда Ўзбекис­тон Либерал-демократик партиясидан кўрсатилган номзод Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти этиб сайлангани билан бар­чангизни самимий табриклайман.

Шу ўринда сайловни ташкил этиш ва ўт­казиш жараёнида фаол иштирок этган­ларга ўзим номимдан, қолаверса, ви­лоя­ти­миз фаоллари номидан чуқур миннат­дор­чилигимни билдираман.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, куни кеча мамлакатимизнинг сайланган Президенти ҳурматли Шавкат Миромонович халқ би­лан видеомулоқот тарзида учрашиб, хал­қимиз бахти саодати учун жонини фидо қилиб, бор имкониятини ишга солган ҳол­да хизмат қилишини билдирганлиги бар­чамизнинг қалбимизда келажакка янада ишонч, фахр-ифтихор туйғуларини уйғот­ди.

Албатта, буларнинг барчаси Консти­ту­циямизда белгиланган нормаларнинг ҳаё­тийлиги ҳамда мамлакатимизда эркин фу­қаролик жамияти шаклланганининг ёрқин ифодасидир.

Конституциямиз шукуҳи кезиб юрган шу кун­ларда, мамлакатимизнинг барча ҳу­дуд­ларида бўлгани каби, навқирон вилояти­миз­да ҳам юрт равнақи йўлида кенг кў­лам­ли яратувчанлик ва бунёдкорлик иш­лари амалга оширилганлигини мамну­ният билан эътироф этиш лозим.

Аввало, ортда қолаётган "Соғлом она ва бола йили" барчамиз учун улкан муваф­фа­­қиятлар йили бўлди, десам, асло му­болаға эмас. Жумладан, "Соғлом она ва бола йили" Давлат дастури доирасида ол­димизга қўйилган барча вазифалар юқо­ри суръатларда бажарилиб, бу орқа­ли юртимиз равнақига, турмушимиз фа­ро­­вонлигига муносиб ҳисса қўшилди.

Давлат дастури доирасида режадаги 347 миллиард сўм маблағ ўрнига қарийб 398 миллиард сўм маблағ сарфланган­ли­ги нақадар аҳамиятга эга эканлигини ало­ҳи­да таъкидламоқчиман. Бу каби хайрли ва эзгу ишларимиз келгуси йилда ҳам да­вом этади, албатта.

Бош Қомусимиз тадбиркорлик ва иш­би­лар­монликнинг ҳам ҳуқуқий кафолати ҳи­собланади. Бу борада давлатимиз то­мо­нидан тадбиркорликни ривожлантириш бо­­расида қабул қилинаётган меъёрий-ҳу­қуқий ҳужжатлар эса ушбу соҳанинг янада тараққий этишида муҳим ўринга эга бўлиб келмоқда. Айниқса, Ўзбекистон Республи­каси Президентининг шу йил 5 октябр­да­­ги Фармони ушбу тармоқда янги бос­қични бошлаб берди, десак, айни ҳақи­қат­ни айтган бўламиз.

Конституциямизда ҳар бир фуқаро ма­лакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳу­қуқига эга эканлиги алоҳида белгилаб қў­йилган. Шу ўринда муҳтарам Президенти­миз­нинг аҳолини дори-дармонлар ва тиб­биёт буюмлари билан таъминлашни яна­да яхшилашга доир қабул қилган қарорига асосан келгуси йилдан четдан олиб ке­ли­надиган дори-дармон воситалари ва тиб­биёт буюмларига улгуржи савдо учун сотиб олинган қийматидан 15 фоиз, ча­кана савдода эса улгуржи нархидан 20 фоиз­дан ортиқ бўлмаган миқдорда чек­ланган савдо устамалари қўлланилиши ҳамда 167 номдаги дори-дармон воси­та­лари ва 22 турдаги тиббий буюмлар учун муайян нархлар белгиланганлиги юрт­дош­­ларимизни зарур дори-дармон ва тиббий жиҳозлар билан арзон ва сифатли таъ­минлаш имконини яратади.

Том маънода, Бош Қомусимиз халқимиз бугуни ва келажагининг ҳуқуқий кафо­лат­ларини белгилаб берган муҳим ҳужжат си­фатида фуқароларимизнинг бахтли яшаши, турмуши янада фаровон бўлиши учун ҳам хизмат қилмоқда.

Хусусан, яқинда муҳтарам Президен­тимиз томонидан қабул қилинган қарорга асо­сан мамлакатимизнинг барча жой­ла­ри­да бўлгани каби вилоятимизда ҳам аҳо­ли учун қулай ва арзон нархдаги уй-жойлар бунёд этилиши барчамизни, ай­ниқса, қишлоқ аҳлини беҳад қувонтириб юбор­ди. Насиб бўлса, вилоятимизда келгуси йилнинг ўзида 1185 та худди шун­дай уй-жойлар бунёд этилиб, минглаб оила­ларнинг турмуши янада фаровон бўлишига эришилади. Шунингдек, Навоий шаҳрининг истиқболдаги бош режасига асосан шаҳар ҳудудида 40 та кўп қаватли уй-жойлар қурилиши бўйича ҳам амалий ишлар олиб борилаётгани, келгуси йили 1 сентябргача 210 квартирали 5 та уй қурилиб, фойдаланишга топширилиши хал­қимизнинг эртанги кунга бўлган ишон­чини янада оширади, албатта.

Халқимиз манфаати йўлида келгусида ви­лоятимизнинг Кармана тумани марка­зи­нинг санитар ҳолатини яхшилаш мақ­садида қарийб 58 километр масофадаги канализация тизимлари қурилиши бўйича дастлабки ишларнинг бошлаб юборил­ган­лиги эса яқин йилларда ҳудудда ис­ти­қомат қилаётган 42 минг нафардан ор­тиқ аҳолининг турмуш даражасини янада ях­шилашда муҳим омил бўлади. 

Албатта, қўлга киритилаётган ютуқлари­миз, фидокорона меҳнатимиз ҳар доим дав­латимизнинг эътиборидадир. Жорий йил­­да муносиб хизматлари учун тақдир­ланган 24 нафар вилоятимиз фидоий ин­сонларига Конституциямизнинг 24 йиллик байрами арафасида Давлат муко­фот­ла­ри­нинг тантанали топширилгани бар­ча­мизнинг қалбимизга олам-олам қувонч бағишлади.

Фурсатдан фойдаланиб, бутун вилоя­ти­миз аҳлини яна бир бор Конституциямиз қабул қилинганлигининг йигирма тўрт йил­лиги билан чин қалбимдан самимий таб­риклайман.

Жаннатмакон юртимиз осмони ҳамиша беғубор ва мусаффо бўлсин!

Байрамингиз муборак бўлсин!